About

About Educareerpaths.com या मधून आपणास

1.शैक्षणिक व करीअर विषयी ची माहिती मिळेल.

2.तसेच शिक्षण क्षेत्रांती  चालू घडामोडी .

3.प्रत्येक शाखेतील भविष्यातील संधी विषयी ही माहिती मिळेल .

4. शिक्षण क्षेत्रांती होऊ घातलेले बदल .

5. अनेक motivational articles वाचायला मिळतील.

Edu Career Paths Team

धम्मदीप संभाजी बनसोडे

Email – dhammdeep15184@gmail.com